Hjem > Privacy Policy

PERSONVERNAVKLARING

1. INTRODUKSJON
Velkommen til ONMARK AS.
ONMARK AS (“oss”, “vi” eller “vår”) driver allgambling.com (heretter kalt “Service”).
Våre personvernregler styrer ditt besøk på allgambling.com og forklarer hvordan vi samler inn, beskytter og avslører informasjon som er resultatet av din bruk av tjenesten vår.
Vi bruker dataene dine for å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne policyen. Med mindre annet er definert i denne personvernpolicyen, har vilkårene som brukes i denne personvernpolicyen de samme betydningene som i våre vilkår og betingelser.
Våre vilkår (“vilkår”) styrer all bruk av tjenesten vår og utgjør sammen med personvernreglene din avtale med oss ​​(“avtale”).

2. DEFINISJONER
SERVICE betyr nettstedet allgambling.com som drives av ONMARK AS.
PERSONLIGE DATA betyr data om et levende individ som kan identifiseres fra disse dataene (eller fra disse og annen informasjon som er i vår besittelse eller sannsynligvis kommer i vår besittelse).
BRUK DATA er data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av Tjenesten eller fra selve Tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheten av et sidebesøk).
COOKIES er små filer som er lagret på enheten din (datamaskin eller mobilenhet).
DATAKONTROLLER betyr en fysisk eller juridisk person som (enten alene eller i fellesskap eller til felles med andre personer) bestemmer formålet med og måten personlige data behandles eller skal behandles på. I forbindelse med denne personvernerklæringen er vi dataansvarlig for dataene dine.
DATABEHANDLERE (ELLER TJENESTEYTERE) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler dataene på vegne av den behandlingsansvarlige. Vi kan bruke tjenestene til ulike tjenesteleverandører for å behandle dataene dine mer effektivt.
DATAEMNE er ethvert levende individ som er gjenstand for personopplysninger.
BRUKEREN er personen som bruker tjenesten vår. Brukeren tilsvarer den registrerte, som er gjenstand for personopplysninger.

3. INNSAMLING OG BRUK AV INFORMASJON
Vi samler inn flere forskjellige typer informasjon for forskjellige formål for å tilby og forbedre tjenesten vår til deg.

4. TYPER DATA INNSAMLET
PERSONLIG INFORMASJON
Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg (“Personopplysninger”). Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:
0,1. Epostadresse
0,2. Fornavn og etternavn
0,3. Telefonnummer
0,4. Adresse, land, stat, provins, postnummer, by
0,5. Informasjonskapsler og bruksdata
Vi kan bruke dine personlige data til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller markedsføringsmateriell og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge å motta all eller alle disse kommunikasjonene fra oss ved å følge abonnementslinken.

BRUK DATA
Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker tjenesten vår, eller når du får tilgang til tjenesten via eller gjennom en hvilken som helst enhet (“Bruksdata”).
Disse bruksdataene kan omfatte informasjon som datamaskinens internettprotokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene til tjenesten du besøker, tidspunktet og datoen for besøket, tiden du bruker på disse sidene, unik enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.
Når du får tilgang til tjenesten med en enhet, kan disse bruksdataene inneholde informasjon som type enhet du bruker, enhetens unike ID, enhetens IP-adresse, enhetens operativsystem, typen nettleser du bruker, unik enhet identifikatorer og andre diagnostiske data.

SPORING AV COOKIES-DATA
Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår, og vi har bestemt informasjon.
Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Andre sporingsteknologier brukes også som fyrtårn, koder og skript for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.
Du kan be nettleseren din om å nekte alle informasjonskapsler eller å indikere når en informasjonskapsel blir sendt. Imidlertid, hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke noen deler av tjenesten vår.
Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:
0,1. Session Cookies: Vi bruker Session Cookies til å betjene tjenesten vår.
0,2. Preferansekaker: Vi bruker preferansekaker for å huske dine preferanser og forskjellige innstillinger.
0,3. Sikkerhetscookies: Vi bruker Security Cookies for sikkerhetsformål.
0,4. Annonsering av informasjonskapsler: Annonsering av informasjonskapsler brukes til å gi deg annonser som kan være relevante for deg og dine interesser.

ANDRE DATA
Når vi bruker tjenesten vår, kan vi også samle inn følgende informasjon: kjønn, alder, fødselsdato, fødested, passopplysninger, statsborgerskap, registrering på bosted og faktisk adresse, telefonnummer (jobb, mobil), detaljer om dokumenter om utdanning, kvalifisering, yrkesopplæring, ansettelsesavtaler, NDA-avtaler, i

informasjon om bonuser og kompensasjon, informasjon om sivilstand, familiemedlemmer, personnummer (eller annen skattebetalers identifikasjon), kontorsted og andre data.

5. BRUK AV DATA
ONMARK AS bruker de innsamlede dataene til forskjellige formål:
0,1. å tilby og vedlikeholde tjenesten vår;
0,2. for å varsle deg om endringer i tjenesten vår;
0,3. for å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det; 0,4. å gi kundestøtte;
0,5. å samle inn analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår; 0,6. å overvåke bruken av tjenesten vår;
0,7. å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer;
0,8. for å oppfylle ethvert annet formål du gir det til;
0,9. å utføre våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter som følge av eventuelle kontrakter som er inngått mellom deg og oss, inkludert for fakturering og innkreving;
0,10. å gi deg varsler om kontoen og / eller abonnementet ditt, inkludert utløps- og fornyelsesvarsler, e-postinstruksjoner osv .;
0,11. å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr som ligner på de du allerede har kjøpt eller spurt om med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon;
0,12. på noen annen måte vi kan beskrive når du gir informasjonen;
0,13. for ethvert annet formål med ditt samtykke.

6. BEVARING AV DATA
Vi lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil oppbevare og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare dine opplysninger for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.
Vi vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata oppbevares vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller for å forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å beholde disse dataene i lengre perioder.

7. OVERFØRING AV DATA
Din informasjon, inkludert personopplysninger, kan overføres til – og vedlikeholdes på – datamaskiner som ligger utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der personvernlovgivningen kan avvike fra lovgivningen i din jurisdiksjon.
Hvis du befinner deg utenfor Norge og velger å gi oss informasjon, vær oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Norge og behandler dem der.
Ditt samtykke til denne personvernpolicyen etterfulgt av innsending av slik informasjon representerer din samtykke til den overføringen.
ONMARK AS vil ta alle trinnene som er rimelig nødvendige for å sikre at dine data blir behandlet sikkert og i samsvar med denne personvernpolitikken, og at ingen overføring av dine personopplysninger vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass inkludert sikkerheten av dine data og annen personlig informasjon.

8. OPPLYSNINGER AV DATA
Vi kan utlevere personlig informasjon som vi samler inn, eller du oppgir:

0,1. FORRETNINGSTRANSAKSJON.
Hvis vi eller datterselskapene våre er involvert i en fusjon, anskaffelse eller salg av eiendeler, kan personopplysningene dine overføres.

0,2. ANDRE SAKER. VI KAN MELDE DIN INFORMASJON OGSÅ:
0.2.1. til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper;
0.2.2. til entreprenører, tjenesteleverandører og andre tredjeparter vi bruker for å støtte vår virksomhet; 0.2.3. å oppfylle formålet du gir det til;
0.2.4. med det formål å inkludere selskapets logo på nettstedet vårt;
0.2.5. for ethvert annet formål som avsløres av oss når du gir informasjonen;
0.2.6. med ditt samtykke i andre tilfeller;
0.2.7. hvis vi mener at offentliggjøring er nødvendig eller hensiktsmessig for å beskytte selskapets, våre kunders eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

9. SIKKERHET FOR DATA
Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetoder over Internett eller elektronisk lagringsmetode er 100% sikker. Selv om vi bestreber oss på å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhet.

10. DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHETER UNDER GENERELT DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)
Hvis du er bosatt i EU (EU) og European Economic Area (EEA), har du visse personvernrettigheter, dekket av GDPR.
Vi tar sikte på å ta rimelige tiltak for å la deg korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personlige data.
Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personlige data vi har om deg, og hvis du vil at de skal fjernes fra systemene våre, kan du sende oss en e-post på post@allgambling.com.
Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:
0,1. retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg;
0,2. rett til rettelse. Du har rett til å få informasjonen din rettet hvis denne informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig;
0,3. retten til å protestere. Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personlige data;

0,4. begrensningsretten. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av din personlige informasjon;
0,5. retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av dine personlige data i et strukturert, maskinlesbart og ofte brukt format;
0,6. retten til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake samtykke når som helst der vi stoler på ditt samtykke til å behandle din personlige informasjon;
Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler.
Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan tilby tjenester uten nødvendige data.
Du har rett til å klage til Datatilsynet om innsamling og bruk av dine personlige data. For mer informasjon, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

11. DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHETER UNDER CALIFORNIA LIVSVERNLAG (CALOPPA)
CalOPPA er den første statsloven i landet som krever kommersielle nettsteder og online-tjenester for å legge ut en personvernpolicy. Lovens rekkevidde strekker seg langt utover California for å kreve at en person eller et selskap i USA (og tenkelig verden) som driver nettsteder som samler inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere i California, legger ut en iøynefallende personvernpolicy på nettstedet med presis informasjon som samles inn og de enkeltpersoner som det deles med, og for å overholde denne policyen.
I følge CalOPPA godtar vi følgende:
0,1. brukere kan besøke nettstedet vårt anonymt;
0,2. vår personvernpolicy inneholder ordet “personvern”, og kan lett bli funnet på hjemmesiden til nettstedet vårt;
0,3. brukere vil bli varslet om endringer i personvernreglene på siden for personvernregler;
0,4. brukere kan endre sin personlige informasjon ved å sende oss en e-post på post@allgambling.com.
Våre retningslinjer for “Ikke følg” -signaler:
Vi respekterer Do Not Track-signaler og sporer ikke plante-informasjonskapsler, eller bruker reklame når en Do Not Track-nettlesermekanisme er på plass. Ikke spor er en preferanse du kan angi i nettleseren din for å informere nettsteder om at du ikke vil bli sporet.
Du kan aktivere eller deaktivere Ikke spor ved å gå til siden Innstillinger eller Innstillinger i nettleseren din.

12. DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHETER I henhold til CALIFORNIA FORBRUKERPERSONVERNLoven (CCPA)
Hvis du er bosatt i California, har du rett til å lære hvilke data vi samler inn om deg, be om å slette dataene dine og ikke selge (dele) dem. For å utøve personvernrettighetene dine, kan du komme med visse forespørsler og spørre oss:
0,1. Hvilken personlig informasjon vi har om deg. Hvis du kommer med denne forespørselen, kommer vi tilbake til deg:
0.0.1. Kategoriene med personlig informasjon vi har samlet om deg.
0.0.2. Kategoriene av kilder som vi samler inn din personlige informasjon fra.
0.0.3. Det forretningsmessige eller kommersielle formålet med å samle inn eller selge personlig informasjon. 0.0.4. Kategoriene til tredjeparter som vi deler personlig informasjon med.
0.0.5. De spesifikke personopplysningene vi har samlet om deg.
0.0.6. En liste over kategorier av personlig informasjon som vi har solgt, sammen med kategorien til alle andre selskaper vi solgte den til. Hvis vi ikke har solgt din personlige informasjon, vil vi informere deg om dette.
0.0.7. En liste over kategorier av personlig informasjon som vi har gitt ut for et forretningsformål, sammen med kategorien til andre selskaper vi delte den med. Vær oppmerksom på at du har rett til å be oss om å gi deg denne informasjonen opptil to ganger i løpet av en rullerende tolvmånedersperiode. Når du ber om denne forespørselen, kan den oppgitte informasjonen være begrenset til den personlige informasjonen vi samlet inn om deg de siste 12 månedene.
0,2. For å slette din personlige informasjon. Hvis du kommer med denne forespørselen, vil vi slette den personlige informasjonen vi har om deg fra datoen for forespørselen din fra våre poster og pålegge alle tjenesteleverandører å gjøre det samme. I noen tilfeller kan sletting oppnås ved avidentifisering av informasjonen. Hvis du velger å slette din personlige informasjon, kan du kanskje ikke bruke visse funksjoner som krever at din personlige informasjon skal fungere.
0,3. For å slutte å selge din personlige informasjon. Vi selger eller leier ikke personlig informasjon til tredjeparter for noe formål. Vi selger ikke din personlige informasjon for økonomisk vurdering. Under noen omstendigheter kan imidlertid overføring av personlig informasjon til en tredjepart, eller i vår familie av selskaper, uten økonomisk vederlag, betraktes som et “salg” i henhold til California-loven. Du er den eneste eieren av dine personlige data og kan når som helst be om utlevering eller sletting.
Hvis du sender inn en forespørsel om å slutte å selge din personlige informasjon, slutter vi å gjøre slike overføringer.
Vær oppmerksom på at hvis du ber oss om å slette eller slutte å selge dataene dine, kan det påvirke din opplevelse med oss, og du kan ikke være i stand til å delta i visse programmer eller medlemstjenester som krever bruk av din perso

informasjon som skal fungere. Men under ingen omstendigheter vil vi diskriminere deg for å utøve dine rettigheter.
For å utøve dine California-databeskyttelsesrettigheter beskrevet ovenfor, vennligst send din forespørsel (e) på e-post: post@allgambling.com.
Dine personvernrettigheter, beskrevet ovenfor, er dekket av CCPA, forkortelse for California Consumer Privacy Act. For å finne ut mer, besøk det offisielle nettstedet for lovgivningsinformasjon i California. CCPA trådte i kraft 01/01/2020.

13. TJENESTEYTERE
Vi kan ansette tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner for å tilrettelegge for tjenesten vår (“Tjenesteleverandører”), tilby tjenester på våre vegne, utføre tjenestrelaterte tjenester eller hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår blir brukt.
Disse tredjepartene har kun tilgang til dine personlige data for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å avsløre eller bruke dem til noe annet formål.

14. ANALYTISK
Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

15. CI / CD VERKTØY
Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å automatisere utviklingsprosessen av tjenesten vår.

16. ANNONSERING
Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å vise annonser for deg for å støtte og vedlikeholde tjenesten vår.

17. ADFERDIG REMARKETING
Vi kan bruke remarketingtjenester til å annonsere på tredjeparts nettsteder til deg etter at du har besøkt tjenesten vår. Vi og våre tredjepartsleverandører bruker informasjonskapsler for å informere, optimalisere og vise annonser basert på tidligere besøk til tjenesten vår.

18. LENKER TIL ANDRE STEDER
Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartslink, blir du sendt til tredjeparts nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.
Vi har ingen kontroll over og tar ikke noe ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester.
For eksempel er den skisserte personvernpolitikken laget med PolicyMaker.io, et gratis verktøy som hjelper til med å lage juridiske dokumenter av høy kvalitet. PolicyMakers generering av personvernregler er et brukervennlig verktøy for å lage en personvernpolicy for blogg, nettside, e-handelsbutikk eller mobilapp.

19. BARNES PERSONVERN
Våre tjenester er ikke ment for bruk av barn under 18 år (“Barn” eller “Barn”).
Vi samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra barn under 18 år. Hvis du blir klar over at et barn har gitt oss personlige data, kan du kontakte oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

20. ENDRINGER I DENNE PERSONLIGE POLITIKEN
Vi kan oppdatere personvernreglene våre fra tid til annen. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut den nye personvernpolicyen på denne siden.
Vi vil gi deg beskjed via e-post og / eller en fremtredende melding om tjenesten vår før endringen trer i kraft og oppdaterer “ikrafttredelsesdato” øverst i denne personvernpolitikken.
Det anbefales at du gjennomgår denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen gjelder når de blir lagt ut på denne siden.

21. KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på e-post: post@onmark.no.